Actueel

Een Engelstalige gemeentewebsite!

Soms kom je zaken tegen waarbij het voor iedereen volslagen duidelijk is dat er iets aan gedaan moet worden en toch lijkt er maar niets te gebeuren. Graffiti op muren, kapotte lantaarnpalen en terugkerende gedumpte afvalzakken kijk om je heen en je herkent ze vast. Een probleem dat je misschien is ontgaan is het probleem dat Groningen geen fatsoenlijke Engelstalige gemeentewebsite heeft.

Huh, maar bedoel je hiermee te zeggen dat die er nog niet was dan? Enigszins beschaamd moet de gemeente toegeven: nee, die was er nog niet, niet echt in ieder geval. https://gemeente.groningen.nl/english , kijk en oordeel zelf, let vooral even op de zin: ‘’Please use Google Translate for automatic translation of all other pages’’. Zoals je zelf kunt zien was het geen overbodige luxe om dit in de raad van 31 maart als onderdeel van de herijking van het gemeentelijk internationaliseringsbeleid onder de aandacht te brengen. 

Groningen, de kleinste metropool van de wereld, heeft in verhouding gewoon veel internationals, kenniswerkers en studenten. Toch lijkt dit onderwerp een beetje een ondergeschoven kindje te zijn. We willen kennis en talent uit heel de wereld aantrekken. Dan zullen we ook een klimaat moeten creëren waardoor deze internationals naar ons toe willen komen en als ambassadeurs van de stad ons weer verlaten.

Recentelijk ging ik even terug naar mijn oude opleiding, de international business school om te peilen hoe de studenten en kenniswerkers tegen de gemeente aankeken. Toen ik er begon als student was er al volop kritiek, ik vroeg me dan ook af of dit met de jaren minder was geworden. Daarom vroeg aangekomen bij de IBS een aantal studenten en kenniswerkers vragen als: ‘’wat is jullie ervaring als buitenlanders met de gemeente?’’ en ‘’wat zou er beter kunnen?’’ Stuk voor stuk verwezen ze me naar de gemeentelijke website: ‘’Simply have a look at your own website, it is a joke’’. Kijkend naar de website moest ik ze gelijk geven, ik begreep ook wel dat ze het lachwekkend noemden.

Daarom ben ik ook zo blij te kunnen zeggen dat er nu dan eindelijk een nieuwe Engelstalige gemeentelijke portal zal komen. Je kan het het best vergelijken met iamsterdam.com. Engelstalige informatievoorziening op een niveau dat past bij een stad als Groningen. Hierbij gaat het niet op een simpele vertaling van de normale gemeentelijke website, maar zal specifiek aandacht besteed worden aan het feit dat internationals nog niet weten hoe de dingen gaan in onze gemeente en dus andere vragen zullen hebben.

Hierbij kan ik niet claimen dat 100% Groningen er alleen voor heeft gezorgd dat dit nieuwe portal er komt. Voor veel fracties is dit onderwerp al jaren een doorn in het oog. Wel wil ik graag de participanten van ons eigen 100% Groningen platform Internationals bedanken voor het aandragen van een aantal pijnpunten. Ben dan ook blij met de toezegging van wethouder van Keulen om in ieder geval een van deze pijnpunten aan te pakken. Er zal extra aandacht gegeven worden aan de integratie van de online informatiestromen van onze kennisinstellingen (RUG en de Hanze), de gemeente en het International Welcome Center North. Alle partners werken op hun eigen manier allemaal aan hetzelfde doel, laat ze dan ook vooral (online) samen werken.

Het heeft even geduurd, maar een ergernis van vele internationals zal dan nu eindelijk worden weggenomen. Tegen de internationals die ik gesproken heb zou ik willen zeggen: ‘’ just wait a little longer for the new website to go live and then let me know if you still consider the municipality website to be a joke’’.

Deel dit bericht:

Steun ons en help Groningen vooruit