Geschiedenis

De oprichting van 100% Groningen

Vanuit de zorg
Wie invloed wil uitoefenen moet de politiek ingaan. Met die gedachte stapte Marjet Woldhuis  als drieëntwintigjarige jonge wijkverpleegkundige in de politieke arena van de lokale politiek omdat zij zag dat de zorg beter en anders georganiseerd moest worden. Onbevangen en gedreven wilde zij een positieve bijdrage leveren aan de belangrijke transformatie van het sociaal domein van het Rijk naar de gemeente. Zij had toen de overtuiging dat mensen en professionals in de zorg zelf heel goed weten hoe de zorg eruit zou moeten zien, zonder tussenkomst van een manager of bestuurder. Dat geluid wilde zij ook duidelijk laten horen in de gemeenteraad.

Veel mensen stemmen niet meer
Eenmaal in deze arena merkte Marjet dat er een enorme kloof is ontstaan tussen de burger en de politiek. De wegen die nu bewandeld moeten worden voor mensen om daadwerkelijk iets te veranderen of voor elkaar te krijgen, zijn te lang en te omslachtig. Veel mensen hebben geen zin meer in die bureaucratische molen of maanden wachten op respons. Hierdoor ontstaat er een situatie dat politieke besluiten over de mensen worden genomen in plaats van met de mensen. Het vertrouwen neemt daardoor af waardoor mensen niet meer gaan stemmen. In 2014 stemde nog slechts 54% van de stemgerechtigden in de gemeente Groningen.

Vertrouwen in de politiek terugwinnen
Dit kan en moet anders was Marjet haar overtuiging en soms is het beter om helemaal opnieuw te beginnen! Marjet stapte uit de Stadspartij en begon haar eigen nieuwe partij: 100% Groningen. Marjet verzamelde een heel team om zich heen die vanuit een positieve grondhouding en kernwaarden (zorgzaam, verbindend en betrouwbaar) politiek gingen bedrijven. 100% Groningen wil zich niet laten kenmerken door van boven opgelegde of vastgeroeste standpunten maar juist door een open houding en transparant afwegingskader.

Opschudden en moderniseren
Burgers worden steeds mondiger, zelfredzamer en creatiever in het vinden van hun eigen oplossingen. De huidige samenleving beweegt snel en mensen bevinden zich veelal online. Men heeft behoefte aan korte en bondige informatie en een mogelijkheid om meningen te ventileren over bepaalde onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. De participatiemaatschappij vraagt om een vorm van democratie die uitnodigt tot samenkomen, informatie inwinnen of meedoen. Het internet biedt die mogelijkheid. 100% Groningen wil met deze denk- en werkwijze een bijdrage leveren aan vernieuwing in de Groningse politiek en in Nederland. Het wordt hoog tijd om de politiek te moderniseren. Het opschudden van het systeem kan alleen de mens zelf doen, want hij heeft zelf het systeem gecreëerd.

Steun ons en help Groningen vooruit